Forretningsvilkår

Fortrydelsesret
Kontakt Pilateshouse indenfor 14 dage efter købet og vi returnerer dit klippekort.

Klippekortet er personligt
Dvs. man kan ikke dele sit kort med familiemedlemmer eller andre.

Løbetid 
Klippekortet har uanset antal klip en løbetid på 1 år.

Deltidskort
Deltidskort betyder, at klippekortet kun kan bruges på hverdage mellem kl. 6.00 og 16.00. Det betyder, at du ikke kan bruge kortet på en time, der starter kl. 16.00.

Studiekort
For at kunne købe kort til “studerende” priser kræves det, at du kan fremvise et gyldigt studiekort.

Hvordan køber jeg et klippekort via nettet?

Dette gøres på følgende måde:

  1. Log ind med dit log-in eller opret dig i højre kasse som kun benyttes 1. gang.
  2. Derefter går du ind under fanebladet køb klippekort og køber det ønskede kort
  3. Derefter kan du gå igang med dine bookinger

Hvordan køber jeg et klippekort, hvis jeg ikke ønsker at bruger nettet?

Så køber du kortet i studiet via vores Dankort maskine. Vi sørger så for lige efter købet at sætte dine klip ind.

Aflysningspolitik kundens side

Hvis du ønsker at afmelde en time, skal dette gøres 24 timer før timens start, ellers mister du dit klip. Dette gælder også ved sygdom.

Aflysningspolitik Pilateshouses side

Holdet bliver aflyst, hvis der kun er 2 elever tilmeldt. Normen er, at vi aflyser 24 timer før via mail, men du vil opleve, at vi lader timen stå på skemaet lidt længere for at se, om der skulle komme flere på. ved sygdomsaflysninger tæt på deadline bestræber vi os på at sende sms.

Husk at sørge for at dit mobilnr. og mail hele tiden er opdateret, så du kan modtage dine aflysninger.

 

Vedr produkter købt hos Pilateshouse

Fejl og mangler
For at påberåbe at en vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglen anmeldes til Pilateshouse, så snart den er opdaget. Køber skal beskrive hvad fejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen er forekommet. Pilateshouse er kun ansvarlig for fejl og mangler, der forekommer indenfor 2 år, efter salgstidspunktet.

Pilateshouses mangelansvar
Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte, og forudsat at ovenstående er opfyldt, har Pilateshouse berettiget og forpligtet sig til indenfor rimelig tid, at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt nedslag i prisen, således at manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvis Pilateshouse ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og Pilateshouse har modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.

Returnering af en vare bekostes af køber og skal ske inden for 14 dage fra modtagelsen af varen.

Pilateshouses ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen / skaden.

Endvidere skal varen tilbageleveres ubrugt og i originalemballage.

Produktansvar
Pilateshouse er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad der følger af loven. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning, er derfor frabedt.

Levering
Levering anses for sket, så snart varen er udleveret fra lager til enten fragtmand eller Postdanmark.
Pilateshouse påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand efter transport, eller transportens længde. Pilateshouse vil for så vidt det er muligt levere den købte varer inden for 7 dage efter købet.

Fortrydelsesretten er 14 dage.